Hennepin County Library - New Immigrants
 
home > library information > new immigrants >
Welcoming New Immigrants
Ku Soo Dhawow Maktabadda: Adeeq iyo Ilo Aqoon
Welcome to the Library: Services and Resources
Waxay maktabaddu kuu haysaa barnaamij iyo ilo aqoon oo waxtar kuu leh adiga iyo qoyskaagaba. Waxa aad hadda daawan kartaa fiidyowgan lagu diyaariyey Af-Soomaaliga si aad u ogaatid barnaamijta, adeegyada iyo ilaha aqoonta ee maktabaddu kuu hayso.

The library has many important programs and resouces for you and your family. You can watch this Somali video to learn about these programs and resources.

Soo Booqo Maktabaddaada
Visit Your LibraryAdeegyada iyo Ilaha Aqoonta ee dadka waaweyn (Guji halkan oo daayo fiidyowga)
Library Services and Resources for Adults (Click here to watch the video)hcl mobile app
hclib
mobile
app
Facebook Twitter Tumblr YouTube Vimeo Flickr Federal Depository Library Federal
Depository
Library
Hennepin County Government Hennepin
County
Government
© 2014  Hennepin County Library12601 Ridgedale Drive, Minnetonka, MN 55305 Comments and Feedback    |    RSS