home > library information > new immigrants > Somali
• Tilmaan-bixinta iyo saacadaha
• Ku saabsan Maktabadda Degmada Hennepin
• Kaarkaaga Maktabadda
• Codsashada qalabka maktabadda
• Cusbooneysiinta alaabta maktabadda
• Soo celinta qalabka maktabadda
• Khidmad iyo ganaax
• Qarsoonaanta Xogta

Ku saabsan Maktabadda Degmada Hennepin
Soo dhawoow! Ujeeddada Maktabadda Degmadda Hennepin waa kobcinta maskaxda, horumarinta nolosha iyo wada dhisidda beesha. Maktabadahan oo ka mid ah kuwa ugu tayo sarreeya dalka Mareykanka, kana kooban 41 maktabadood, waxay u adeegaan in ka badan 1.2 malyan oo qof oo degan Hennepin County , waxaana ka heli kartaa in ka badan 5 malyan oo isugu jira buug, CDyo, DVDyo iyo qalab kale oo diyaar ku ah in ka badan 40 af. Waxaa maktabadaha yaal in ka badan 1,750 kumbuyuutar oo dadweynaha loo diyaariyey. Adeegyada maktabadaha waxaa kale oo ka mid ah adeegga dadka guryaha aan ka bixi karin, ama degan guryaha duqeyda iyo kuwa xabsiyada ku jira.

Waxay maktabaddu xoogga saartaa bixinta waxbarashada caruurta da'da ya, barnaamijta ardayda xilliga dugsiyadu xiran yihiin, caawimaad shaqo helid iyo abuurid ganacsi, aqoon kororsi guud, iyo adeegga dadka da'doodu gaartay 55 sano. Maktabaddu waxay u adeegtaa dhamaan qaybaha bulshada ayada oo tixgalisa dhaqamada iyo jinsiyadaha kala duwan.

About the Library
Welcome! Hennepin County Library's mission is to nourish minds, transform lives and build community together. Recognized as one of the top libraries in the United States, the 41-library system serves 1.2 million Hennepin County residents and offers about 5 million books, CDs, DVDs and other items in more than 40 languages and has 1,750 public computers. The Library also serves County residents through outreach to patrons who are homebound, or in senior residences and in correctional facilities.

Focusing on early literacy, out-of-school time, jobs and small business support, lifelong learning and individuals 55+, the Library weaves diversity throughout each area.hcl mobile app
hclib
mobile
app
Facebook Twitter Tumblr YouTube Vimeo Flickr Federal Depository Library Federal
Depository
Library
Hennepin County Government Hennepin
County
Government
© 2014  Hennepin County Library12601 Ridgedale Drive, Minnetonka, MN 55305 Comments and Feedback    |    RSS