home > library information > new immigrants > Somali
• Tilmaan-bixinta iyo saacadaha
• Ku saabsan Maktabadda Degmada Hennepin
• Kaarkaaga Maktabadda
• Codsashada qalabka maktabadda
• Cusbooneysiinta alaabta maktabadda
• Soo celinta qalabka maktabadda
• Khidmad iyo ganaax
• Qarsoonaanta Xogta

Kaarkaaga Maktabadda
Isticmaalka maktabaddaada
Getting a library card is easy. Bring identification with your current address to any of our libraries. You may also apply online at www.hclib.org.

Mar walba la imow kaarkaaga maktabadda.

Fadlan saxiix kaarkaaga marka aad heshidba. Haddii kaarku kaa dhumo, si deg-deg ah u wargali Hennepin County library. Haddii aadan wargalin maktabadda, adiga ayaa mas'uul ka noqon doona haddii kaarkaaga si sharci darro ah loo isticmaalo. Si kaarka laguugu baddalo waa in aad bixisid $1 (hal doolar).

In aad ka amaahato qalab aqooneed noocyo kala duwan leh oo aad ka helaysid in ka badan 100 maktabaddood oo ku kala yaalla todobada degmo ee deegaanka labada magaalo ee mataanaha ah, maktabadahaas oo xubno ka ah ururka maktabadaha MELSA (Metropolitan Library Service Agency).

Interneedka ka maamul akoonkaaga
Booqo www.hclib.org ka dibna gal My Account adiga oo isticmaalaya lambarka kaarka iyo midka sirta kuu ah (barcode number and PIN). Qalabka maktabadda si fudud ayaad u codsan kartaa una cusbooneysiisan kartaa, waxaadna la socon kartaa kuwa aad amaahatay iyo kuwa laguu sii hayo, waxaana bixin kartaa wixii ganaax iyo khidmad ah.

Your library card
Getting a library card is easy. Bring identification with your current address to any of our libraries. You may also apply online at www.hclib.org.

Always bring your library card to the library.

Please sign your library card as soon as you receive it. If your card is lost or stolen, report it immediately to your local Hennepin County library to avoid responsibility for unauthorized use. The cost of a replacement library card is $1. Report a change of name and/or address immediately.

Borrow materials at more than 100 public libraries in the seven-county Twin Cities area that are members of MELSA (Metropolitan Library Service Agency).

Manage your account online
Go to www.hclib.org and log in to My Account with your barcode number and PIN. You can easily request and renew items, review your checked-out and on-hold items, and pay fees and fines.hcl mobile app
hclib
mobile
app
Facebook Twitter Tumblr YouTube Vimeo Flickr Federal Depository Library Federal
Depository
Library
Hennepin County Government Hennepin
County
Government
© 2014  Hennepin County Library12601 Ridgedale Drive, Minnetonka, MN 55305 Comments and Feedback    |    RSS