Franklin Library building project

Renovation

Projected completion: 2020

About the project

Franklin Library is closing for renovation. The library will be closed beginning Sunday, October 20 for about three months. The project will include safety improvements in the restrooms, replacement of furniture and flooring, and improving sight lines in public areas.

La Biblioteca Franklin estará bajo remodelación. La biblioteca Franklin cerrará sus puertas temporalmente. La biblioteca permanecerá cerrada por aproximadamente 3 meses, comenzando el 20 de Octubre. El proyecto de remodelación incluye: restauración de baños y piso, remplazamiento de mobiliario, y mejorar las líneas de visión en el espacio.

Maktabadda Franklin waxaa loo xirayaa dayactirid. Maktabadda waxey xirnaan doontaa sadex bilood, laga bilaabo Axada 20-ka Oktoober. Mashruuca waxaa ka mid noqon doona in la hagaajiyo amniga musqulaha, in la bedelo alaabta iyo sagxadda dhulka, iyo in la hagaajiyo goobaha guud oo ay dadweynuhu isticmaalaan.

Manni kitaaba Frankliin haaroomsuufi nicufama. Onkololeesa guyyaa 20 irraa jalqebee ji’aa sadiif. Hujiin kun ye xumuramee, Mannii fincaanii, Afaalan, Meeshaan mana keessaa tiif ibsaan haarawa ta’u.

Questions or comments about this project

News

November 12, 2019

Franklin Library fall construction update

Construction has begun this fall at Franklin Library.

September 6, 2019

Franklin Library closed for renovation beginning October 20

Work will include accessibility and safety improvements in the restrooms, replacement of furniture and flooring, and improving sight lines in public areas.

April 23, 2019

Franklin Library schematic design approved, project timeline announced

The library will close for 10-11 weeks in fall 2019 for a renovation focused on safety and accessibility.